Baíña

Baíña_2015_07_08_Xeral
Baíña_2015_07_08_Detalle3
Baíña_2015_07_08_Detalle
Baíña_2015_07_08_Entorno

Baíña, Baiona, Pontevedra.

Palco octogonal de pedra sen teito situado no adro da igrexa de Santa Mariña de Baíña. Ten unha dobre escaleira de pedra na que está inscrito o número: “MCMXXI”

En cada vértice das varandas de pedra ten un aro de ferro. Suponse que servía para colocar a estrutura do teito.

BaionaBaiona, Pontevedra.

Palco octogonal situado na alameda entre a rúa Arquitecto Jesús Valverde e a rúa de Ramón y Cajal, ao carón do Parador de Baiona.

Ten teito de madeira e dúas pracas nas que se di:

“Donativo de D. Angel Bedriñana. 1927”
“Restaurado polo concello de Bayona e a C.O.T.O.P. da Xunta de Galicia. 1991”

Nas columnas de ferro aparece escrito “Tuy. Talleres El Águila”.

Nas varandas aparecen carabelas onde normalmente se poñen liras.

___________

En flickr.