Cereixo

Cereixo_2015_08_22_contorna Cereixo_2015_08_22_detalle sur 2 Cereixo_2015_08_22_xeral norte Cereixo_2015_08_22_xeral sur

Cereixo, A Estrada, Pontevedra.

Conxunto de dous palcos rectangulares con proporcións próximas ao cadrado, con dúas esquinas achafranadas, situado na parroquia de Cereixo na Estrada.

Sitúanse apoiados sobre o linde do campo da festa, na contorna da igrexa parroquial e do cemiterio.

Os palcos son formalmente similares, só se diferencian na cuberta, o máis próximo á igrexa (norte) colocóuselle unha cuberta de pranchas onduladas,
e tamén se refozou a estrutura de pés colocando catro en paralelo aos primeiros.

As bases son de fábrica de pedra, os piares de formigón así como a cuberta a un auga, os fondos son de fábrica enfuscada e pintada.
As varandas están tamén enfuscadas. Na fronte da cuberta do palco sur aparece a data de 1970.

Baixo ambos palcos pasa un rego que discorre en paralelo ao linde do campo da festa.

O máis próximo á igrexa ten sido pintado recentemente e o seu estado de conservación é bo, mentres o outro presenta serios problemas na súa fábrica,
no punto onde apoia o piar noroeste, así como o afundimento da lousa no lateral este, polo que o estado de conservación é malo.