Agrela, Codeseda, A Estrada.

Agrela_2015_11_02_xeral 2
Agrela_2015_11_02_detalle 3
Agrela_2015_11_02_contorna 10

Agrela, Codeseda, A Estrada, Pontevedra.

Palco da música adosado ao valado do adro, de base rectangular achaflanada nas dúas esquinas frontais. O adro é unha gran carballeira, dous dos carballos flanquean o palco. A arquitectura que o acompaña é un núcleo rural conservado no seu estado orixinal destacando a imponente igrexa barroca.

A base é de pedra, macizada e cunha capa de formigón na plataforma. Ten balaustres e un banco corrido posterior en pedra, nos balaustres hai uns rebaixes que se supón que albergaban as varandas. Ten escaleira, tamén de pedra. Presenta unha gran fenda na súa cara este.

Na fronte gravado na pedra aparece a data 1926.

Descoñécese se se usa.

Codeseda

Codeseda_20151018_contorna 1 Codeseda_20151018_contorna 4 Codeseda_20151018_xeral 1

Codeseda, A Estrada, Pontevedra.

Palco da música octogonal, situado na contorna da igrexa, baixo unha caballeira e rodeado dun núcleo de vivendas. Tamén hai na contorna un cruceiro. Forma parte dun conxunto de gran valor ambiental como núcleo rural.

Consérvase en bo estado, aínda que precisa mantemento. Todo o palco está enfuscado, resolvéndose con entrepanos remetidos respecto dos bordos. As varandas son de ladrillo enfuscado e pintado.

Descoñécese se se usa.