Ribela, A Estrada

Ribela_2016_03_27_xeral
Ribela_2016_03_27_contorna 1
Ribela_2016_03_27_contorna 3

Ribela, A Estrada, Pontevedra.

Palco rectangular acaroado a outras construcións, coas dúas esquinas da fronte achafranadas, situado na parroquia de Santa Mariña de Ribela na Estrada.

Sitúase apoiado en edificacións complementarias da casa rectoral e do importante conxunto eclesiástico. Na contorna hai cruceiro, pombal da mencionada casa rectoral e igrexa con portada neoclásica.

A base é de fábrica de pedra mamposta. A cuberta semipiramidal de forxado ladrilleiro, á vista pola súa cara interior, semella un engadido que se apoia sobre piares de fibrocemento. As varandas son metálicas.

Ten dobre altura na escea.

Descoñécese se se usa.