Santeles

Santeles_20150712_xeral 1Santeles_20150712_detalle 1Santeles_20150712_entorno 3

Santeles (San Xoán de), A Estrada, Pontevedra.

Palco de base decagonal situado na parroquia de San Xoán de Santeles na Estrada. Sitúase nun extremo do campo da festa, oposto a outro de tipo rectangular de factura máis recente (1977, segundo a inscrición do seu frontón).

O campo da festa forma conxunto, na parroquia, con outros lugares públicos (escola unitaria, campo de balón pé, igrexa, cruceiro e cemiterio).

O palco presenta unha imaxe íntegra de acabado enfuscado en morteiro, sendo cando menos a cuberta, incluso o teito, de formigón armado. Os piares son moldurados, e no centro de cada cara do basamento destácase un relieve rectagular.

No lateral oposto á escaleira, no basamento ten unha inscrición: “EL CONTRATISTA M. FIGUEIRA AÑO D 1.932 COSTEADA ESTA OBRA POR LA SOCIED JUVENTUD D SANTELES EN BUENOS AIRES FUNDADA EL 14 D JULIO D 1928”

O seu estado de conservación é malo.