Tabeirós, A Estrada, Pontevedra.

Tabeirós_2015_11_02_xeral 1

Tabeirós_2015_11_02_contorna 1

Tabeirós_2015_11_02_detalle 1

Tabeirós, A Estrada, Pontevedra.

Palco rectangular con proporcións próximas ao cadrado, con dúas esquinas achafranadas, situado na parroquia de Tabeirós na Estrada.

Sitúase apoiado sobre o linde do largo que rodea a capela da Consolación (arquitectura do 1680). Tamén hai un cruceiro e unha contorna de núcleo de gran interés.

O palco ten base de pedra, e uns pequenos chanzos tamén en pedra. Ten varandas e estrutura de cuberta de tubos de aceiro pintados en verde, e de material de cubrición chapa ondulada. O seu estado de conservación é deficiente, ténselle colocado un taboeiro de anuncios sobre a varanda.

Non se usa.