Festín, Toutón

Festín_2016_07_19_xeral3

Festín_2016_07_19_detalle

Festín_2016_07_19_entorno2

Toutón, Mondariz, Pontevedra

Palco octogonal situado na carballeira das Bazocas, no lugar de Festín.

Ten basamento enfuscado e escaleira de formigón. A varanda consiste en dúas barras de ferro que van dende as pequenas columnas que hai en cada unha das esquinas.

Non ten placas nin inscricións.