Palco da música dos Milagres de Amil

Amil_2019_11_30 detalle (1).jpgAmil_2019_11_30 xeral (1).jpgAmil_2019_11_30 contorna (1).jpg

Amil, Moraña, Pontevedra.

Palco de planta hexagonal situado na carballeira que acompaña ao santuario dos Milagres de Amil.

Ten tres chanzos para o acceso aproveitando o desnivel, o basamento é de cachotería de pedra cunha cornixa de remate, sobre este corpo colocouse unha ampliación que voa do perímetro orixinal realizada en formigón armado, tanto plataforma da escea como a cuberta, remátase cun pirindolo en forma de lira.

Descoñecemos se se usa.

Santa Xusta de Moraña

Santa Xusta de Moraña_2015_11_08_xeral 2
Santa Xusta de Moraña_2015_11_08_contorna 1
Santa Xusta de Moraña_2015_11_08_detalle

Santa Xusta de Moraña, Moraña, Pontevedra.

Palco octogonal situado na carballeira de Santa Xusta. A igrexa de Santa Xusta atópase nas proximidades.

Trátase dunha palco de pequenas dimensións, composto dun basamento de pedra mamposta, escaleira do mesmo material e varanda de forxa.

O seu estado de conservación e contorna son bos.

Ten unha inscrición gravada na pedra onde aparece unha data “AÑO 1933”.

Descoñécese se se usa.

Saiáns.

Saiáns_2015_11_08_xeral 3
Saiáns_2015_11_08_contorna 1
Saiáns_2015_11_08_detalle 2

Saiáns, Moraña, Pontevedra.

Palco decagonal situado nunha carballeira no lugar de Corrigatos.

Trátase dun palco composto dun basamento de pedra mamposta, escaleira do mesmo material e balaustres tamén de pedra nos que se aprecian onde se ancoraban as varandas.

O seu estado de conservación e contorna son bos.

Descoñécese se se usa.