Ribadetea

Ribadetea_2016_07_06_xeral

Ribadetea_2016_07_06_detalle

Ribadetea_2016_07_06_entorno

Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra

Palco hexagonal enfuscado situado no lugar de Santa Cruz, parroquia de Ribadetea.

Non ten teito. Ten unha varanda de formigón.

Ten unha placa na que se le: “Por los vecinos y comisión de fiestas de 1953 Gregorio Lemos, Heliodoro Domínguez, José Lage Ocampo, Constante González. Año 1955”.

Atópase en mal estado, cos ladrillos ao descuberto nalgúns lugares.