Bora

Bora, Pontevedra, Pontevedra.

Palco de catro lados irregular de pedra situado en Tombo, xusto ao outro lado da estrada onde se atopa a igrexa de Santa Mariña de Bora.

Ten unha escaleira formada por tres pedras a modo de chanzos. A varanda tamén é de pedra. Non ten teito.

Non ten pracas nin inscricións.

Alameda de Pontevedra.


Pontevedra, Pontevedra, Pontevedra.

Palco octogonal situado na alameda da capital da provincia de Pontevedra. Ocupa un espazo do bordo da alameda sobreelevado respecto da explanada que acolle as edificacións institucionais da capital.

Composto dun basamento de pedra con acceso por medio de escaleira do mesmo material, e con cuberta e estrutura vertical metálicas.

O seu estado de conservación é bo.

Da estrutura da cuberta colga o escudo da provincia.