Bora

Bora, Pontevedra, Pontevedra.

Palco de catro lados irregular de pedra situado en Tombo, xusto ao outro lado da estrada onde se atopa a igrexa de Santa Mariña de Bora.

Ten unha escaleira formada por tres pedras a modo de chanzos. A varanda tamén é de pedra. Non ten teito.

Non ten pracas nin inscricións.