Escuadro

Escuadro_2016_06_30_xeral3

Escuadro_2016_06_30_detalle3

Escuadro_2016_06_30_entorno

Escuadro, Silleda, Pontevedra

Palco de pedra octogonal situado a carón da igrexa de San Salvador de Escuadro.

Ten unha pequena escaleira de dous chanzos de pedra xusto nunha pequena porta da varanda polo que se accede ao palco.

Ten varanda metálica e teito de pizarra.

Non ten placas nin inscricións.