Corredeira de Tui

Corredeira_xeral 1_20150724 Corredeira_contorna 1_20150724 Corredeira_detalle 1_20150724 Corredeira_detalle 2_20150724

Corredeira de Tui, Pontevedra.

Palco octogonal situado na corredeira de Tui.

O seu estado de conservación é regular, presenta problemas visibles no teito de madeira, que son sintomáticos de mal mantemento da cuberta,
leva asociado problemas internos da estrutura de cuberta.
De gran riqueza ornamental nos seus elementos de forxa. Nas varandas aparecen lúas, figura do escudo da cidade.
Ten escaleira dobre de forxa que arranca en chanzos de pedra

Non ten placa identificativa.

Descoñécese se se usa.