Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa, A Coruña

Palco octogonal de pedra situado na praza de Xerardo Fernández Albor, en Vilanova de Arousa.

Ten unha escaleira de pedra e varanda metálica.

A cuberta é metálica e o teito de madeira.

Ten unha praca onde se pode ler: “Esta praza foi inaugurada polo conselleiro de política territorial, obras públicas e vivenda o excmo. sr. D. Alberto Núñez Feijoo, sendo presidente da Xunta de Galicia, o exmo. sr. D. Manuel Fraga Iribarne, Vilanova, Xuño de 2003”